Pozvánka na prednášku „Spravodajská činnosť a vzťah investigatívnej žurnalistiky“

V utorok 27. marca 2018 sa v Kine OKO v rámci predmetu Mediálna produkcia uskutoční prednáška s názvom „Spravodajská činnosť a vzťah investigatívnej žurnalistiky.“

Pred študentmi vystúpi PhDr. Igor Cibula, expert v oblasti spravodajských služieb, bývalý rozviedčík a riaditeľ rozviedky SIS, ktorý v súčasnosti prednáša na vysokej škole. Prednáška je verejná a otvorená pre všetkých záujemcov, nielen pre poslucháčov predmetu mediálna produkcia.