Pozvánka na nakrúcanie relácie RTVS: Čo ja viem

Organizačný tím RTVS pozýva študentov na natáčanie súťažno-zábavnej relácie „Čo ja viem“. Nakrúcanie sa uskutoční počas marca 2016. 

Nakrúcania sa zúčastňujú vždy 3 známe osobnosti a 200 študentov vysokých škôl. Ak sa zúčastníte, spomenú nás počas vysielania. Výherca súťaže môže získať hmotnú výhru a finančný obnos. Celková výhra putuje na charitatívne účely.

Termíny nakrúcania:

  •  2. 3. 2016
  • 11. 3. 2016
  • 15. 3. 2016
  • 16. 3. 2016
  • 22. 3. 2016
  • 23. 3. 2016

V prípade záujmu kontaktujte organizačný tím RTVS na e-mailovej adrese: cojaviem@rtvs.sk.