Pozvánka na konferenciu ESRARC 2018

V mene všetkých organizátorov vás pozývame na 10. ročník medzinárodnej konferencie s názvom Európske sympózium reštaurovania a konzervovania sakrálnych pamiatok – ESRARC 2018. Naša fakulta je i tento rok spoluorganizátorom tohto významného vedeckého podujatia.

Podujatie sa uskutoční od 31. mája do 1. júna 2018 v Českém muzeu hudby, ktoré je súčasťou pražského Národného múzea. Praha je jedno z najkrajších miest v Európe, ktoré je známe svojou jedinečnou architektúrou a nezabudnuteľnou atmosférou.

Na konferencii sa bude diskutovať na nasledovné témy:

  • Spoločensko-duchovné hodnoty náboženského umenia
  • Konzervovanie, reštaurovanie a diagnostikovanie náboženského kultúrneho dedičstva
  • Sakrálne pamiatky v svetle cestovného ruchu
  • Náboženstvá a mediálna komunikácia

Termín pre registráciu a zaslanie príspevkov je do 28. február 2018. Radi by sme vás tiež informovali, že zborníky z predchádzajúcich ročníkov konferencie ESRARC sú indexované v databáze Web of Science. Ďalšie informácie o podujatí sú k dispozícii na webovej stránke konferencie.