Fotografická výstava Stavby socializmu

Galéria Ľudovíta Hlaváča Vás pozýva na výstavu fotografií študentov s názvom Stavby socializmu, ktorá sa uskutoční v utorok 3.  mája 2016 o 15.00 hod. v priestoroch Galérie na Sladovej ulici č. 3 v Trnave.

Fotografie boli vytvorené v rámci predmetu základy audiovizuálnej tvorby na našej fakulte v akademickom roku 2015/2016 pod vedením pedagóga Mgr. Mareka Šimončiča, PhD..

Výstava Stavby socializmu - plagát