Potvrdenie indexov

Oznamujeme študentom 1. roka štúdia, ktorí nemajú opečiatkovaný index, aby sa dostavili na študijné oddelenie FMK (Nám. J. Herdu 2) v čase úradných hodín. Taktiež je potrebné, aby si študenti zapísali do indexu predmety podľa AIS-u.