Ponuka stáže: Globsec Bratislava Forum 2018

Stredoeurópska strategická rada ponúka študentom možnosť podieľať sa na príprave medzinárodnej konferencie Globsec Bratislava Forum, ktorá sa uskutoční 17. – 19. mája 2018.

Spolupráca bude realizovaná formou krátkodobej stáže. V prípade záujmu kontaktujte Michaelu Suchú a to emailom na michaela.sucha@globsec.org alebo telefinicky – 0948 179 565.