Letná škola v USA s Fullbrigtovým štipendiom

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá študentov v bakalárskom štúdiu na 5 – týždňové letné školy, v mesiacoch jún až august 2019.

Do letnej školy sa môžete prihlásiť v dvoch kategóriách:

Letná školu o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností

Cieľ programu: oboznámiť európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a socíálnom rozvoji.

Termín podania prihlášky: 1. február 2019

Letná škola o občianskej angažovanosti

Cieľ programu: je umožniť európskym študentom oboznámiť sa ako občianske hnutia  formovali históriu, vládne štruktúry a spoločnosť USA z pohľadu jednotlivca či skupín.

Termín podania prihlášky: 1. február 2019

Podrobné informácie nájdete na oficiálnych stránkach organizácie. V prípade ďalších informácií kontaktujte Fulbrightovu komisiu na office@fulbright.sk.