Ponuka Fullbrightovho štipendia

Fulbrightova komisia na Slovensku ponúka Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2019 – 2020. Uzávierka podávania prihlášok je do 30. júna 2018. 

Štipendium je určené pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami PhD.

Viac informácií o Programe a jeho jednotlivých kategóriách (Visiting Student Researcher/ Master´s degree), ako aj o kritériách a o pokynoch k vyplneniu prihlášky nájdete na webovej stránke fullbright.sk.