Oznam volebnej komisie k voľbe dekana FMK UCM v Trnave

Volebná komisia dňa 7. júna 2018 otvorila obálky s návrhmi na kandidátov na dekana FMK UCM v Trnave a skonštatovala, že obálky obsahovali prázdne listy bez akéhokoľvek menovitého návrhu.

Na základe uvedenej skutočnosti oznamujeme akademickej obci, že predstavovanie kandidátov plánované na 8. júna 2018 sa konať nebude.

Termín najbližších volieb dekana FMK bude oznámený po rozhodnutí Akademickým senátom FMK.

Predseda volebnej komisie
JuDr. Milan Botík, PhD.