Oznam študijného oddelenia: Podmienky pokračovania v štúdiu

Na pokračovanie štúdia v ďalšom akademickom roku 2016/2017 potrebujete podľa § 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM v Trnave v tomto akademickom roku (2015/2016) získať:

  • denní študenti – min. 40 kreditov
  • externí študenti – min. 40 kreditov
  • externí študenti v 4-ročných bakalárskych študijných programoch – min. 30 kreditov
  • externí študenti v 3-ročných magisterských študijných programoch – min. 30 kreditov