Oznam študijného oddelenia a oddelenia akademických činností

Študijné oddelenie a oddelenie akademických činností budú v dňoch 25. októbra 2016 (utorok) a 27. októbra 2016 (štvrtok) zatvorené z dôvodu spracovania zahajovacích výkazov pre MŠVVaŠ SR.