Oznam pre študentov, ktorí navštevujú jogu

Študenti, ktorým sa každý druhý týždeň kryje joga s iným predmetom, napíšte na e-mail martina.kulisievicova@ucm.sk nasledovné údaje:

  • vaše meno,
  • ročník, odbor (napr. 3.ročník, Bc.,KOMU),
  • predmet, ktorý sa kryje s jogou (napr.dramaturgia) a meno vyučujúceho (napr.Velický).