Oznam pre študentov AMES, KOMU, TEDI: Preberanie Bc. prác (20.6.)

Preberanie bakalárskych prác s dokumentmi v stredu 20. júna 2018 sa bude konať od 7.30 do 11.30 hod. na sekretariáte v Jame, č.dv. 52., z dôvodu účasti na zasadnutí Katedry masmediálnej komunikácie.