Oznam pre končiacich študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2018/2019

Študijné oddelenie FMK UCM v Trnave prosí všetkých končiacich študentov, ktorí štátnicujú v akademickom roku 2018/2019, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške – dĺžne, mäkčene, bodky v mene a priezvisku a tiež dátum narodenia, miesto narodenia.