Oznam pre bakalárov a diplomantov prof. Šalgovičovej

Študenti, ktorí riešia bakalárske a diplomové práce u prof. Šalgovičovej, budú mať úvodnú konzultáciu k spracovaniu spresneného zadania v pondelok 3. októbra 2016 v čase konzultačných hodín od 10.30 hod. v JAME v zborovni. Účasť je povinná.

Zoznam študentov:

  • Feješová Lucia,
  • Kolárik Miloš,
  • Lišková Adela,
  • Majtán Marcel,
  • Maminková Lenka,
  • Púchyová Denisa,
  • Spišák Slavomír,
  • Vraňáková Simona.

Kontakt na vyučujúcu: j.salgovicova@gmail.com