Oznam Národnej agentúry programu Erasmus+pre študentov na zahraničných mobilitách

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. marca 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.

Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR.

MV SR má k dispozícii tri zariadenia:

  • Gabčíkovo,
  • Liptovský Ján,
  • Donovaly.

V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine – najmä ELEKTRONICKY. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

Prosíme vás, aby ste postupovali v súlade s odporúčaniami MZV a sledovali všetky uvedené informačné zdroje nižšie. Na základe našich informácií z MZV repatriácie našich občanov budú prebiehať postupne, a to rôznymi spôsobmi (individuálne, dopravné spoločnosti a pod.).

MV SR: Vyhlásenie núdzového stavu 
ÚVZ SR: Opatrenia Hlavného hygienika SRVerejná vyhláška
MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním