Oznam: Kontrola školiteľov záverečných prác (3. Bc. a 2. Mgr.)

Z dôvodu personálnych zmien a z toho vyplývajúcich zmien na pozícii školiteľov záverečných prác bol niektorým študentom zmenený vedúci diplomovej alebo bakalárskej práce.

Prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali meno svojho vedúceho DP/BP v AiS systéme.