Oznam k vedeniu diplomových prác – prof. Kusá

Študenti, ktorí sa prihlásili na témy diplomových prác v AR 2018/2019 vypísaných prof. Kusou, nech ju kontaktujú mailom  najneskôr do 15. októbra 2018 a oznámia svoje aktuálne mailové adresy.

Spoločné stretnutie a 1.konzultácia bude dňa 22. októbra 2018 od 12.00 do 13.30 hod. v Jame, m.č. JC 35.