Otto Marčan a Tony Dúbravec: Nenechať sa len tak unášať štúdiom

Začiatkom októbra vyhlásila spoločnosť Autocomodex Trnava pre študentov našej fakulty súťaž o najlepší kreatívny návrh marketingovej komunikačnej stratégie. Počas oficiálneho programu konferencie FMK UCM Marketing Identity 2014 na Smolenickom zámku oznámil víťazov – Antona Dúbravca a Otta Marčana – študentov 1. ročníka magisterského štúdia marketingovej komunikácie, konateľ spoločnosti Vladimír Klepanec. 

Do súťaže určenej pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, študentov magisterského a doktorandského štúdia, sa prihlásilo 7 tímov, 5 z nich nakoniec poslalo svoje vypracované zadania. Návrhy mali obsahovať kroky smerujúce k hlavným cieľom spoločnosti: zvýšeniu predaja produktov, diferenciácii od konkurencie a zviditeľneniu značky. Na organizácii sa zo strany našej fakulty podieľali vyučujúca predmetu marketingové komunikačné stratégie Renata Nováková a doktorand Vladimír Ovsenák.

Na vypracovanie mali študenti približne štyri týždne. Hodnotiaca skupina vybrala ako víťazný návrh dvojice Otta Marčana a Antona Dúbravca. O motivácii zapojiť sa do súťaže hovorí Anton Dúbravec: „Bola to Ottova iniciatíva. Zaujímajú nás autá a chceli sme vyskúšať, či sme sa niečo naučili.“ 

    midentity-autocomodex_0070  midentity_autocomodex_0071

Čakanie na výsledky bolo napínavé

Ako dopadlo hodnotenie návrhov, sa mali tímy, ktoré poslali svoje nápady, dozvedieť prostredníctovm e-mailu. „Bolo 17.26, keď sme dostali e-mail od docentky Novákovej… už sme vôbec neverili,“ hovorí o chvíli, keď prišla správa o víťazstve, Otto Marčan. Krátko na to písal A. Dúbravec na svojom facebookovom profile: „Stále neviem, či tomu môžem veriť, ale vyzerá to tak, že som prvýkrát v živote niečo vyhral.“

Ocenenia obom študentom odovzdal na konferencii Marketing Identity 2014 konateľ spoločnosti Autocomodex Vladimír Klepanec. „Spolupráca s Fakultou masmediálnej komunikácie vznikla z dôvodu našej vnútornej potreby niečo zmeniť. Napadlo nám, že by sme mohli využiť kreatívny potenciál študentov FMK a na druhej strane poskytnúť pre nich priestor realizovať sa pri riešení konkrétnych potrieb praxe. Plánujeme v týchto aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.“

Výhru použijú víťazi na cestovanie, zároveň však vnímajú účasť v súťaži ako motiváciu do budúcnosti.  O. Marčan: „Chceme sa viac sústrediť na marketing… nenechať sa len unášať štúdiom, ale niečo aj reálne vyprodukovať.“

 

Prepojenie teórie a praxe sa stáva skutočnosťou

Aj keď si podľa poroty všetky návrhy vyžadujú ešte detailnejšie prepracovanie, viaceré z nich považujú hodnotitelia za inšpiratívne. Predstavitelia spoločnosti sa preto rozhodli oceniť okrem víťazov aj ostatných účastníkov súťaže. „Má to byť signál pre študentov, že to myslia (Autocomodex) vážne, vedia oceniť úsilie, ktoré bolo na návrhy vynaložené  a že celá spolupráca nie je len jednorazová záležitosť,“ povedala R. Nováková a vyjadrila pozitívne očakávania do budúcnosti: „Pevne dúfam, že sa, takpovediac, „prelomia ľady“ a i študenti sa budú ochotnejšie zapájať  do ponúkaných aktivít. Spätná väzba je v tomto prípade veľmi dôležitá.“ 

Počas rozpracovania kampane chcú predstavitelia Autocomodexu popri víťazoch osloviť aj autorov ďalších návrhov, ktoré ich zaujali. Uskutočnenou súťažou odštartovala spolupráca Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM so spoločnosťou Autocomodex v podobe riešenia konkrétnych úloh, záverečných prác alebo podobného typu súťaží.

Odovzdanie ocenenenia na konferencii Marketing Identity 2014 tak nadviazalo na tému panelovej diskusie, ktorá sa venovala prepojeniu teoretických poznatkov nadobudnutých počas vysokoškolského štúdia s aplikáciou na reálne zadania z praxe.

Text: Dáša Mužíková
Foto: Diana Čermáková, Matúš Pastor

 

Súvisiace články:  
Študentská súťaž so spoločnosťou Autocomodex Trnava | FMK UCM | 7.10.2014
Panelová diskusia na MI 2014: Všetko sa dá dosiahnuť, aj keď sa začína od nuly | FMK UCM | 5.11.2014