Opravný termín z predmetu anglický jazyk I. (Dr. Kraľovičová)

Termín opravného testu pre všetkých študentov, ktorí si preniesli anglický jazyk I. z minulého akademického roku u Mgr. Denisy Kraľovičovej, PhD. je 17. januára 2020 o 10.00 v BM 338 na Skladovej.

Na termín je potrebné sa zapísať cez AIS. Bez toho nebude možné test absolvovať.

V prípade, ak sa Vám nedá prihlásiť cez AIS, kontaktujte prosím vyučujúcu e-mailom.