Opravný termín skúšok – doc. Višňovský (9.2.)

Posledný opravný termín z predmetov:

  • Dejiny žurnalistiky I. (denné aj externé štúdium),
  • Psychológia a sociológia komunikácie,

bude v piatok 9. februára 2018 o 13.00 hod. v kine Oko, Námestie J. Herdu.