Opatrenia vedenia FMK UCM k zníženiu šírenia vírusu COVID-19: Dekanské voľno (9.3.)

V súvislosti s preventívnymi opatreniami šírenia vírusu COVID-19 vyhlasuje dekanka FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof. na pondelok 9. marca 2020 mimoriadne dekanské voľno.

O vyučovaní v najbližších dňoch vás budeme informovať čo najskôr.