online výučba

Prechádzame na online výučbu

V dôsledku rozhodnutia vlády o zavedení dočasného „lockdownu“ pre neočkovaných pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku sa vedenie FMK UCM v Trnave rozhodlo dokončiť zimný semester AR 2021/2022 v ONLINE forme.

S platnosťou od 22. novembra 2021 bude preto celé vyučovanie (denné aj externé) prebiehať podľa posledného rozvrhu, zverejneného na webe fakulty, na platforme MS TEAMS. 

Chceme sa vás všetkým poďakovať, že sme spoločne zvládli prezenčnú výučbu tak dlho. Zároveň by sme vás chceli informovať, že najbližšie skúškové obdobie bude prebiehať kombinovane, podľa rozhodnutia pedagóga (prezenčne alebo online).