Oficiálne stanovisko FMK UCM v Trnave k otázke plagiátorstva

FMK UCM v Trnave si váži všetkých svojich študentov a absolventov. Ako vedecká inštitúcia sme vždy odsudzovali akékoľvek konanie, ktoré je v rozpore s odbornými a etickými štandardmi publikačnej a vedeckej činnosti pri písaní záverečných prác. Náš postoj sa nemení ani v tomto prípade. Akékoľvek porušovanie odborných a etických štandardov vedeckej a publikačnej činnosti nesmieme a nebudeme tolerovať!