OFF_festival Bratislava hľadá dobrovoľníkov

OFF_festival Bratislava hľadá dobrovoľníkov, ktorí sa zaujímajú o najnovšie fotografické trendy a chceli by pomôcť s prípravami medzinárodného festivalu.

Úlohy dobrovoľníka OFF_festivale Bratislava:

 • pomoc a asistencia pri inštalovaní výstav,
 • organizácia a dozor nad distribúciou inštalačného materiálu a techniky,
 • rozmiestňovanie a inštalovanie informačných panelov, označení a textov,
 • navigovanie a usmerňovanie návštevníkov a účastníkov festivalu a pod.,
 • pomoc a asistencia pri deinštalácií výstav.

Výhody a odmena pre dobrovoľníkov OFF_festivalu Bratislava:

 • spolupráca s progresívnym teamom kurátorov a koordinátorov medzinárodného fotografického festivalu,
 • možnosť “networkingu” v kultúrnej sfére,
 • praktické skúsenosti v oblasti teamovej práce počas prípravy a zabezpečovania kultúrneho podujatia,
 • možnosť komunikovať s domácimi aj zahraničnými umelcami a kurátormi z oblasti fotografie,
 • možnosť využitia cudzieho jazyka,
 • práca v unikátnom prostredí historickej budovy Pisztoryho paláca,
 • certifikát dobrovoľníka a drobné dary spojené s OFF_festivalom Bratislava.

Podmienky:

 • dobrovoľník sa riadi podľa pokynov koordinátorov festivalu,
 • dobrovoľnú činnosť vykonávať čo najlepšie, podľa svojich schopností a možností.

Termíny:

 • 2. – 3. 11. 2016 (od 10.00 do 17.00 hod.)
 • 19. 11. 2016 (od 10.00 do 17.00 hod.)

V prípade záujmu sa môžete do 28. októbra 2016 prihlásiť na projects@offfestival.sk. Do správy uveďte meno, telefonický kontakt, e-mailovú adresu, vek a termíny v ktorých by ste prišli pomôcť.