Odborníci si na jarnej konferencii podrobili aj mediálne bubliny: Čoraz častejšie nevieme, čo je „pravda“

Viac ako 150 účastníkov a odborníkov na médiá a marketing z 10 krajín sveta diskutovalo uplynulý týždeň v Smoleniciach o realite a fikcii v médiách, digitálnych hrách, mediálnom umení, či marketingovej praxi. 

Na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a Médiá 2018 vystúpili aj:

 • odborník na lingvistiku a konceptualizáciu emócií prof. Zoltán Kövecses,
 • generálny riaditeľ spoločnosti GamesThatWork a priekopník v oblasti digitálnych hier založených na princípe virtuálnej reality a učenia sa Dov Jacobson,
 • slovenský vojnový fotograf Ján Husár.

Súčasťou programu bola aj diskusia s bývalým prezidentom SR Ivanom Gašparovičom o mediálnej realite a prípadných hrozbách.

Život v mediálnych bublinách môže viesť k destabilizácii spoločnosti

Konferencia priniesla viacero zaujímavých pohľadov na prácu médií, ich vplyv na spoločnosť a možnosti, ako sa brániť mediálnej manipulácii. O týchto témach hovorili v panelovej diskusii mediálny odborník a výskumník Tomáš Trampota a moderátorka Adela Vinczeová.

„Digitalizácia médií a internet priniesli nárast komunikačných kanálov a zánik masového publika. Nárast odlišných interpretácií reálnych udalostí vedie k neporozumeniu a neistote. Čoraz častejšie nevieme, čo je „pravda“, komu patrí a ako ju overiť. Život v mediálnych bublinách môže viesť k destabilizácii spoločnosti a nárastu konfliktov medzi sociálnymi pozíciami,“ uviedol Tomáš Trampota.

Ocenenie Briliantt 2018

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v rámci konferencie odovzdala aj niekoľko ocenení. Ocenenie „Briliantt“ za podporu inovácií vo vzdelávaní získali:

 • Základná škola Dr. V. Clementisa v Tisovci za projekt „Oáza poznania a spolupráce“,
 • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene za projekt „Regionálna gastronómia Slovenska“,
 • Paneurópska vysoká škola za projekt „InovEduc – inovatívne metódy na podporu partnerstiev“.

„Ocenenie Briliantt je dobrovoľná iniciatíva našej fakulty. Jej cieľom je predovšetkým podporovať vzdelávacie inštitúcie, ktoré zavádzajú inovácie vo vzdelávaní. Fakulta masmediálnej komunikácie si tieto aktivity nielenže všíma, ale zároveň chce ďalej povzbudzovať a motivovať všetkých učiteľov, aby v tejto činnosti pokračovali,“ uviedla Dana Petranová, dekanka FMK UCM v Trnave.

Výročná cena Granátové jablko

Výročnú cenu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave „Granátové jablko“ pre úspešných študentov získali Lucia Škripcová a Matej Martovič. V kategórií absolvent si ocenenie prevzal Boris Holečko, kameraman a video maker známych slovenských youtuberov.

Novinkou 13. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie bolo odovzdanie ocenení v rámci celoštátnej študentskej súťaže stredných a vysokých škôl „Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií.“

Pedagogička FMK UCM v Trnave doktorka Oľga Škvareninová s ocenenými študentmi.

„Cieľom súťaže bolo aktivizovať študentov, aby sa začali zaujímať o mediálnu výchovu, mediálnu
gramotnosť a rozvoj kritického myslenia. Touto formou sme sa súčasne snažili  poukázať na tvorivé schopnosti študentov“, uviedla Dana Petranová, dekanka FMK UCM v Trnave. O víťazoch rozhodovala päťčlenná komisia v zložení:

 • Ján Višňovský z Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave,
 • Jakub Končelík z Fakulty sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe,
 • Slávka Pitoňáková z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity,
 • Nataša Slavíková, členka Európskej komisie pre mediálnu gramotnosť,
 • Juraj Koník z Denníka N.

Ocenené boli práce študentov v dvoch kategóriách, a to špeciálne tematické číslo školského alebo mládežníckeho časopisu a krátke video zamerané na problematiku šírenia falošných správ, dezinformácií, propagandy a mediálnej manipulácie.

Vedecké publikácie FMK súčasťou Web of Science

Súčasťou úvodného programu bola aj prezentácia nových vydaní vedeckých časopisov

V databáze Web of Science je indexovaný ešte jeden časopis s názvom „Lege Artis“. FMK je tak jedinou fakultou na Slovensku a v Českej republike, ktorá má v týchto prestížnych databázach indexované 3 vedecké časopisy. Okrem nich vydáva aj kreatívny almanach študentských prác s názvom MUUZA.

Smolenický zámok hostil výstavy svetových umelcov

V priestoroch Smolenického zámku sa taktiež uskutočnila vernisáž fotografií a videí francúzskych
a slovenských autorov v rámci výstavy LUUK – labyrint umeleckej komunikácie. Okrem diel študentov a pedagógov FMK UCM v Trnave boli predstavené aj práce svetoznámej francúzskej fotografky Anne Lefebvre či uznávaného vojnového fotografa Jána Husára.

„Je veľmi podstatné riešiť dokumentárnu tvorbu a fotožurnalizmus aj na akademickej pôde a na konferencii, ako je práve táto. V čase fake news a bublín, v ktorých sami žijeme je to jeden z mála nástrojov, ktorý vyslovene otvára oči a poznanie sveta okolo nás,“ uviedol Ján Husár. Kurátorom výstavy bol významný slovenský teoretik a historik v oblasti fotografie, kurátor výstav a spisovateľ faktu Marián Pauer.

Konferenciu Megatrendy a médiá zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Partnerom 13. ročníka boli

 • Ústav divadelnej a filmovej vedy a Ústav politických vied SAV,
 • Poľská akadémia vied,
 • Centrum pre inovácie, technologický transfer a rozvoj poznatkov Sliezkej univerzity v Poľsku.

text: tlačová správa FMK UCM v Trnave
foto: Konferencie FMK