Ocenili sme školy, ktoré chránia životné prostredie

Súčasťou programu konferencie Marketing Identity je pravidelne i odovzdávanie ocenenia Granátt pre výnimočné projekty základných, stredných a vysokých škol, venujúcich sa zlepšeniu spoločenskej zodpovednosti v prostredí týchto inštitúcií. 

Tento rok sa ocenenie sa udeľovalo po tretí krát. Odborná komisia pri posudzovaní projektov hodnotila ciele a dosiahnuté výsledky, inovatívnosť, originalitu, prínos, komunikáciu a úroveň spracovania. „Nejde však o súťaž a snahu predstihnúť iných, ale o ocenenie, teda odmenu za prácu mimoriadneho významu„, vysvetlila podstatu ocenenia riaditeľka súťaže Dr. Daniela Kollárová.

Fakulta v aktuálnom ročníku ocenila len projekty v  kategórii základných a stredných škôl. Prvé miesta získali topoľčianske ZŠ Škultétyho s projektom Včely volajú o pomoc a SOŠ drevárska, ktorá založila Stredisko neformálneho vzdelávania pre udržateľný rozvoj. Zástupcovia najlepších iniciatív, zaoberajúcich sa tentokrát environmentálnym prvkom spoločenskej zodpovednosti, prevzali ocenenia z rúk prodekanky FMK UCM pre vedu a výskum prof. Hany Pravdovej, prodekanky pre štúdium Dr. Juliány Minárikovej a od Dr. Daniely Kollárovej.

Príroda nie je len kulisa ľudských zámerov

Na konferencii svoje projekty prezentovali žiaci, ktorí sa na nich podieľali.

„S myšlienkou viesť včelársky krúžok prišiel JUDr. Michal Spáčil, otec mojej žiačky s tým, že je amatérsky včelár a jeho dcéra Ema mu veľmi rada pomáha na včelnici. Oslovil preto jej spolužiačky a spolužiakov, či by nemali záujem vzdelávať sa v oblasti včelárstva, tráviť svoj voľný čas v prírode a starať sa o včely. Dnes má krúžok 17 členov, vrátane niekoľkých rodičov“, vysvetlila vznik nápadu učiteľka zo Základnej školy Škultétyho v Topoľčanoch Zuzana Valachová. Cieľom projektu je zvýšiť záujem ľudí o včelárstvo a vlastný med. Podporuje tiež využívanie voľného času žiakov v prírode, napríklad pri výsadbe stromov alebo budovaní jazierka.

granatt_2016_2

Žiaci a zástupcovia Základnej školy Škultétyho v Topoľčanoch s dekankou Danou Petranovou a riaditeľkou súťaže Danielou Kollárovou.

Hlavnou myšlienkou projektu Stredisko neformálneho vzdelávania pre udržateľný rozvoj bolo viesť študentov Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch k zodpovednému postoju k životnému prostrediu. V rámci projektu vytvorili expozíciu o živote v minulosti, vytvorili tabuľky s upozornením na plytvanie vody, vyrábali vtáčie búdky a kŕmidlá, súťažili v tvorbe násteniek na tému ochrany životného prostredia.

„Aj naďalej budeme pokračovať v zapájaní sa do podobných aktivít. Oslovíme aj základné a stredné školy v našom okolí a dáme im možnosť využiť naše poznatky v environmentálnej výchove“, dodala koordinátorka projektu Daniela Minarovičová.

granatt2016_3

Spoločná fotka zástupcov víťazov a organizátorov Granáttu 2016

Prihlásené aktivity ukázali, že význam spoločenskej zodpovednosti a jej environmentálneho rozmeru vnímajú i školy na Slovensku, a v tejto oblasti sa usilujú vzdelávať a motivovať aj svojich žiakov a študentov.

Ocenenie Granátt 2016 – reportáž FMK TV

Text: Kristína Hlavová

Súvisiace články: