Ocenenie Granátt získala publikácia o Rómoch z Gemera

SMOLENICE 5.11.2013 – Ako byť dobrým a spoločensky zodpovedným sa učia už žiaci základných škôl. Aj Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave motivuje školy, aby rozvíjali svoje aktivity v sociálnej, environmentálnej a ekonomickej oblasti. V rámci konferencie Marketing Identity 2013, ktorá sa konala v dňoch 4. a 5. novembra 2013 na Smolenickom zámku, rozdala fakulta ocenenia Granátt za najlepšie projekty, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť vzdelávacích inštitúcií.

Do súťaže určenej všetkým vzdelávacím inštitúciám s názvom Granátt, pod záštitou ministra školstva Dušana Čaploviča, sa zapojilo spolu 38 základných a stredných škôl. Víťazov prvého ročníka projektu vyhlásilo vedenie Fakulty masmediálnej komunikácie na medzinárodnej vedeckej konferencii v Smoleniciach počas uplynulých dní. Myšlienku motivovať školy k spoločenskej zodpovednosti pozitívne zhodnotil aj štátny tajomník Ministerstva školstva SR Štefan Chudoba: „Je nesmierne dôležité v súčasnej dobe hovoriť o spoločenskej zodpovednosti. Oceňujem nápad prepojenia spoločenskej zodpovednosti so školou a možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom takýchto projektov.“

Komisia zložená z piatich členov hodnotila školské projekty na základe niekoľkých kritérií. Úlohu zohrávala najmä inovatívnosť, originalita, kontinuita, prínos či úroveň spracovania. Hlavnú myšlienku ocenenia zhrnula počas odovzdávania cien dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Dana Petranová. „Ocenenie je venované tým, ktorí okrem základných povinností v oblasti vzdelávania svojich žiakov a študentov vyvíjajú navyše aktivitu, iniciatívu a silu na to, aby urobili našu spoločnosť lepšou, krajšou, stabilnejšou,“ vysvetlila Petranová.

Vecnými a finančnými cenami odmenila Fakulta masmediálnej komunikácie tri základné školy. Tretím najlepším projektom boli aktivity Základnej školy Kupeckého z Pezinka názvom Ako môžem zmeniť svet. Úlohou pezinských ôsmakov bolo vymyslieť projekt, ktorý by mohol zmeniť svet nielen im, ale aj ostatným. V rámci týchto aktivít žiaci zbierali hračky a šatstvo pre deti zo sociálne slabších rodín, maľovali lavičky na školskom dvore či zbierali odpad na sídlisku. Druhé miesto získala Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michaloviec. V rámci kampane Kde bolo, tam bolo sa nielen žiaci, ale aj ostatní obyvatelia mesta oboznámili s možnosťami úspor energie a ekologického spôsobu života.

Prvú cenu získali žiaci a pedagógovia zo Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke (okres Revúca). Výsledkom projektu s názvom Žijeme medzi vami bolo vydanie publikácie, ktorá verejnosť oboznamuje so životom Rómov z osady Rúbanka. Autormi knihy sú žiaci štvrtého ročníka pod vedením triednej učiteľky Moniky Podolinskej. Podľa jej slov mali radosť z prvej ceny najmä žiaci. „Je to pre nich niečo neskutočné. Výhru by sme chceli použiť na vytvorenie detského ihriska, ktoré by mohli využívať všetky deti v obci. Určite však pôjdeme so žiakmi aj na výlet do Košíc a vezmeme ich na obed do reštaurácie,“ načrtla plány iniciátorka víťazného projektu Monika Podolinská.

Informáciu poskytli:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk