Udržateľná doprava v mestách: Zapojte sa do workshopu a pomôžte hľadať zelené riešenia

Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko organizujú workshop venovaný téme udržateľnej dopravy. Určený je pre študentov/študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Podujatie sa uskutoční 1. júna 2022 online formou.

Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenie pre podporu environmentálne udržateľnej dopravy v mestách, s využitím technologických inovácií (elektromobilita, vodíkové pohony), sociálnych inovácií (odklon od osobnej automobilovej dopravy k udržateľným alternatívam), organizačných inovácií (udržateľná doprava v mestskom plánovaní a rozvoji), aj inovatívnych podnikateľských modelov (car-sharingové schémy a pod.).

Projekty na podporu zelenej transformácie dopravy by mali znížiť celkové environmentálne vplyvy dopravy (najmä emisie skleníkových plynov, ale aj znečistenie pevnými časticami, hlukom a pod.), berúc do úvahy potreby užívateľov a finančnú udržateľnosť projektov.

Organizátori pozývajú všetkých študentov a študentky, aby sa zapojili do workshopu a súťažili o skvelé ceny.

-REGISTRÁCIA-

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa je možné buď ako jednotlivec, alebo ako 3- až 4-členný tím. Účasť na workshope je bezplatná.

Prečo by ste sa mali zapojiť?

Najlepšie tímy môžu vyhrať hodnotné ceny a pozvánku na finálne podujatie v Bratislave. Členovia víťazného tímu budú odmenení predplatným na Curiosity Stream, poukážkami do kníhkupectva Martinus a vecnými cenami od Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Súčasťou workshopu budú prednášky, na ktorých experti účastníkom priblížia hlavné výzvy v oblasti udržateľnej mestskej dopravy a tréningy zručností pri príprave projektov a ich prezentácií. Každý tím bude mať k dispozícii mentorov, ktorí s nimi budú nápady konzultovať.

Kedy?

1. jún 2022 v čase 09:00 do 16:00 (online).

Program podujatia

9.00 – 9.10 | Otvorenie, predstavenie témy a mentorov

9.10 – 9.40 | Úvodné prednášky, predstavenie špecifických problémov

  • Radoslav Mizera, spoluzakladateľ a viceprezident, SOLVED [Zelené inovácie v mobilite]

9.40 – 10.00 | Martin Veselý, CIVITTA [Design thinking]

10.00 – 10.15 | Priestor pre otázky, rozdelenie do Breakout Rooms

10.15 – 15.30 | Samostatná práca tímov, konzultácie s mentormi

15.30 – 16.00 | Prezentácie tímov

Popis výzvy

Hlavným cieľom projektov je zníženie celkových environmentálnych vplyvov dopravy v mestách (najmä emisie skleníkových plynov, ale aj znečistenie pevnými časticami, hlukom a pod.), berúc do úvahy potreby užívateľov a finančnú udržateľnosť projektov. Projekty sa môžu zamerať na:

– využitie technologických inovácií (alternatívne pohony, digitálne technológie a pod.) pre zelenšiu dopravu,
– sociálne inovácie podporujúce udržateľnú dopravu v mestách (alternatívy v osobnej automobilovej doprave, zmena preferencií užívateľov a pod.),
– organizačné inovácie (zohľadňovanie udržateľnosti dopravy v mestskom plánovaní, zapojenie občanov do zelenej transformácie dopravy a pod.),
– inovatívne podnikateľské modely (car-sharing, mobilita ako služba a pod.).

Hľadanie inovatívnych riešení by pri tom mali vychádzať z troch hlavných princípov:

  • závažnosť (prioritizácia problému),
  • efektivita (ako veľmi pomôže dané riešenie),
  • realizovateľnosť (možnosť riešenie uskutočniť).
Príklady inovatívnych projektov:
  • motivovanie majiteľov budov/investorov, aby súčasťou stavby/rekonštrukcie bola aj infraštruktúra pre udržateľnú dopravu vrátane alternatív k osobným automobilom,
  • úpravy existujúcej dopravnej infraštruktúry pre potreby udržateľnej mobility,
  • zber a využitie existujúcich dát pre lepšiu organizáciu dopravy, dopravné plánovanie a pod., s dôrazom na udržateľnú dopravu,
  • motivačné programy pre zamestnancov/obyvateľov pre uprednostňovanie udržateľnej dopravy,
  • podnikateľské modely postavené na myšlienke dopravy ako služby (napr. zdieľané vlastníctvo).

-REGISTRÁCIA-