Nový študijný program na FMK: Podajte si prihlášku na teóriu digitálnych hier – aktualizované

Od nového akademického roka 2015/2016 budú môcť študenti našej fakulty získať vzdelanie v 5 študijných programoch v rámci odboru 3.2.3 masmediálne štúdiá. Prihlášky na teóriu digitálnych hier sa budú predbežne podávať do 20. mája 2015. O možnosti poskytovať bakalárske i magisterské vzdelanie v oblasti teórie digitálnych hier už v nasledujúcom akademickom roku rozhodla vo svojom vyjadrení Akreditačná komisia.

Nový študijný program je v strednej Európe unikátny. „Medzi akademickými velikánmi a konzervatívnymi odbormi sme vydobyli priestor novému študijnému programu. Digitálne hry sú na jednej strane mladým a nepreskúmaným objektom našej kultúry a spoločnosti, na druhej strane je herný priemysel dynamickou súčasťou mediálnej produkcie a výnosným segmentom zábavného priemyslu. Rovnaký študijný program neexistuje v žiadnej z okolitých krajín. Na potrebu jeho vzniku už dlhšie upozorňovali akademické elity z našej oblasti výskumu, privítali ho aj firmy, ktoré digitálne hry tvoria a distribuujú na medzinárodnej úrovni. Otvorenie študijného programu je zároveň reakciou na záujem študentov a uchádzačov o štúdium tejto atraktívnej oblasti,“ vysvetľuje dekanka fakulty doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Poznatky, ktoré tvoria základ teoretickej prípravy študentov, vychádzajú z oblasti masmediálnych štúdií, teórie manažmentu, marketingu, sociológie médií, psychológie, etiky, kultúrnych štúdií, antropológie, lingvistiky a semiotiky. Už teraz rokujeme o spolupráci s firmami, ktoré sa zaoberajú produkciou a distribúciou digitálnych hier, aby poslucháči mohli nadobudnuté vedomosti aplikovať do praxe. Vo viacerých týchto firmách pôsobia absolventi našej fakulty,” doplnila.

Budúce uplatnenie absolventov je široké, presadiť sa môžu vo firmách zameraných na produkciu digitálnych formátov, zábavných hier, v marketingových, reklamných agentúrach, v oblastiach popularizácie vedy, techniky, matematiky, jazykovej kultúry, propagácie histórie, regiónu, štátu, pri tvorbe edukačných aktivít škôl, vzdelávacích firiem a agentúr.

Všetky podrobnosti o podávaní prihlášok na odbor 3.2.3 masmediálne štúdiá – študijný program teória digitálnych hier – sú zverejnené v sekcii Prijímacie konanie. Na tento študijný program nie je možné vyplniť elektronickú prihlášku. Termín podávania prihlášok je do 20. mája 2015.

V rozhovore pre FMK TV o novom študijnom programe teória digitálnych hier rozpráva dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Dana Petranová (od 7:28)

Foto: archív

Súbory na čítanie: