Musím byť prítomný na imatrikulácii? Koliduje mi to s…

Imatrikulácia je v prvom rade slávnostný akt prijímania do študentskej obce, ktorého korene siahajú až do stredoveku. FMK túto tradíciu ctí, preto by bolo veľmi vhodné aby ste to rešpektovali a dali Imatrikulácii najvyššiu prioritu. Ak sa napriek všetkej snahe nemôžete zúčastniť, zastavte sa v čo najkratšom čase na študijnom oddelení aby vám vydali index.