Najlepší študentský časopis atteliér má za sebou prvú dekádu

Práve november je mesiacom, kedy akademický dvojtýždenník Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oslávi 10 rokov. Okrem toho, že informuje o dianí na škole a o študentskom živote, spracúva aj zaujímavé a nevšedné témy s celospoločenským dosahom a oslovuje renomovaných odborníkov zo širokej škály oblastí.

attelier-ilustracia

V periodiku pripravovanom iba študentmi už figurovali také mená ako Štefan Hríb, Adela Banášová, Daniela Hantuchová či Michal Meško. Za desať rokov existencie sa stal atteliér päťkrát víťazom celoslovenskej súťaže vysokoškolských časopisov Štúrovo pero a dosiahol stupeň kvality porovnateľný s inými profesionálnymi periodikami na Slovensku. Atteliér po prvýkrát vyšiel v novembri 2003. Vtedy ešte redakcia v sutteréne na Skladovej začínala veľmi skromne, časopis sa tlačil na školskom risografe, čo sa samozrejme podpísalo na výslednom produkte. Prvé dva ročníky atteliéru (zo začiatku ešte s jedným T) tak vychádzali na preložených nezopnutých A3-kách. Doteraz však niektorí redaktori spomínajú na pravidelné skladanie čerstvo vytlačených listov do zmysluplného časopisu. No ruky čierne od farby sú už minulosťou. V súčasnosti atteliér vychádza v plnofarebne každé dva týždne. Časopis je v prvom rade skvelým trenažérom pre začínajúcich novinárov či grafikov a z jeho radov vyšlo mnoho výborných profesionálov vo svojej oblasti. V atteliéri si študenti môžu vyskúšať teoretické poznatky v praxi, ako je zalamovanie, písanie, editovanie či tvorba obsahov na web. Práve tá je momentálne jedným z najhlavnejších cieľov celej redakcie. Študenti sami vytvorili funkčný web s moderným dizajnom, kde budú publikovať nad rámec printového vydania, a tak sa budú snažiť upútať čitateľov nielen z prostredia školy. To, čo robí atteliér výnimočným je, že celú redakciu i časopis vybudovali sami študenti, pod odborným vedením Júlie Kováčovej, a už desať rokov ju budujú bez akéhokoľvek zisku, len pre pocit, že robia niečo užitočné a kvalitné. Atteliér tak pripravil pôdu nielen pre vytváranie dobrého časopisu, ale aj dlhoročných kamarátstiev.

web: www.attelier.sk