najdiplomovka 2022

Pochválili ti diplomovku? Prihlás ju do súťaže

Autori troch najlepších diplomových prác, prihlásených do súťaže v akademickom roku 2021/2022, získajú od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ocenenie vo výške 1000 eur a ich fakulty vo výške 2000 eur (za každú ocenenú prácu).

Ide o 16. ročník súťaže NAJDIPLOMOVKA 2022, ktorá je určená pre absolventov vysokých škôl a ich fakulty.

Ak sa ti tento rok podarilo úspešne ukončiť magisterské alebo inžinierske štúdium a myslíš si, že tvoja diplomovka stojí naozaj za to, daj o nej vedieť. Pre prihlásenie do súťaže je potrebné spĺňať tieto kritériá:

  • hodnotenie od školiteľa alebo oponenta známkou A,
  • obhajoba na štátniciach na známku A,
  • téma sa týka spoločnosti Slovnaft alebo je pre ňu v danej oblasti relevantná.

Ak bola tvoja odpoveď na všetky tri podmienky áno, vyplň prihlasovací formulár. Všetky informácie nájdeš na stránke https://www.slovnaftludom.sk/najdiplomovka/. Okrem údajov o svojej diplomovej práci budeš potrebovať aj súhlas so zapojením sa do súťaže od školiteľa, prípadne od iného zástupcu školy.

Diplomové práce je potrebné zaregistrovať do súťaže najneskôr do 15. augusta 2022.