Na Megatrendy a médiá 2016 príde aj David Buckingham

V apríli organizujeme v Smoleniciach ďalší ročník konferencie FMK UCM v Trnave, ktorý sa bude venovať kritike v médiách i kritike médií. Ponúkne opäť netradičnú atmosféru, zaujímavých hostí, bohatý program a možnosť publikovania v indexovaných zborníkoch a časopisoch. 

Na chodbách Smolenického zámku sa 19. a 20. apríla 2016 stretnú vedeckí pracovníci, odborníci z mediálnej praxe, doktorandi i študenti. „Práve pestrosť účastníkov nás odlišuje od iných konferencií, ktoré sa organizujú v akademickom prostredí. Napriek tomu, že prvotne ide o transfer vedeckých poznatkov, naším cieľom bolo a bude udržiavať tieto poznatky živé v priamom kontakte s praxou a odborníkmi, ktorí v nej aktívne pôsobia“, hovorí Martin Solík z organizačného výboru.

Historické priestory a prítomnosť zvučných mien z branže i akademického prostredia si budete môcť vychutnať i vy:

Vieme vyberať podstatu?

Tohtoročná téma je previazaná s kritickým myslením. V súčasnosti totiž nie je problémom informácie nájsť, ale vyselektovať tie relevantné. Spolu so silou a množstvom komunikačných kanálov vzrastá aj vplyv názorových vodcov. „Žijeme v dobe neistoty, ktorá je znásobená obrovskou slobodou. Tá sa prejavuje v celom spektre nášho života, okrem iného i pri výbere informácií, ktorých je dostatok, ak nie pretlak. Otázka kritického myslenia sa prejavuje veľmi výrazne aj v mediálnej výchove, ktorá už dávno nie je určená iba pred násťročných“, ozrejmuje pozadie výberu hlavnej témy Martin Solík.

Účastníci konferencie Megatrendy a médiá 2016 sa budú v piatich sekciách zaoberať vplyvom médií na jednotlivé oblasti – gramotnosťpolitika, spoločnosťkreativitamarketing.

   

Kvalitné príspevky si môže vybrať aj EJST

Vedecký výbor vyberá do publikácií najkvalitnejšie príspevky, ktoré pokrývajú široké spektrum poznatkov z oblastí masmediálnej komunikácie, marketingu, sociológie, psychológie, filozofie a iných vedných disciplín v nadväznosti na médiá. Ide tak o multidisciplinárne prepojenie. Výstupy budú smerovať do zborníka, ktorý sa bude posielať na indexovanie do prestížnych databáz Web of Science, Scopus, Erih Plus a ďalších. Ďalšie štúdie ponúknu organizátori do časopisu EJST, ktorý je indexovaný v SCOPUS-e. Martin Solík: „Štúdie selektujeme tematicky a pripravujeme časopisu návrh, pričom konečný výber sa realizuje v redakcii časopisu EJST.“

Autori tak budú môcť uverejniť štúdiu v indexovanom časopise, v anglickom zborníku i v štandardnom zborníku so slovenskými, českými a poľskými textami.

Očakávame zahraničných hostí

Na Megatrendy a médiá 2016 dostali pozvánku napríklad aj profesor David Buckinham z Londýnskej univerzity, ktorý sa zaoberá výskumom interakcie detí a mladých ľudí s elektronickými médiami; profesor Alexander Fedorov z Ruska – prezident Ruskej asociácie pre film a mediálne vzdelávanie, a odborník na sociálnu komunikáciu Friedrich Krotz z Nemecka.

„Vytvárame konferenciu, ktorá bude opäť iná ako tie predošlé, čím sa usilujeme o zapamätateľnosť a špecifické genius loci, no súčasne sa držíme našich overených postupov, ktoré skvalitňujeme a posúvame ďalej v súlade s trendami“, dodal na záver M. Solík.

Na konferenciu Megatrendy a médiá 2016 sa môžete prihlásiť do 1. apríla 2016 prostredníctvom elektronického formulára. Príspevok treba zaslať do 20. apríla.

Kompletné informácie sú dostupné v slovenčine i angličtine v menu Veda a výskum – Konferencie – Megatrends and Media.

Text: Dáša Mužíková
Foto: Jakub Kovalík, Diana Čermáková