Na Marketing Identity príde viac ako 150 účastníkov

Po roku sa 4. – 5. novembra 2014 na Smolenickom zámku opäť stretnú na vedeckej konferencii Marketing Identity 2014. Súčasťou podujatia bude panelová diskusia, ktorej cieľom je porovnať ponuku a dopyt na trhu práce v oblasti marketingovej komunikácie, a tiež slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave.

MI2014_profileTohtoročné zameranie konferencie odráža kľúčové slovo, ktoré sa na akademickej pôde i v praxi často opakuje v súvislosti s trendmi v určitých oblastiach. „Pôsobenie v konkurenčnom prostredí podnecuje k hľadaniu nových cieľových skupín, distribučných ciest a inovovaniu produktov i procesov. „Explóziu“ inovácií ako podtitul konferencie charakterizuje označovanie čohokoľvek nového bez ohľadu na to, či to inovácia naozaj je. I preto sme veľmi zvedaví, aké závery diskusie prinesú,“ povedala Dáša Mendelová z organizačného výboru.

Aj tento rok očakávajú organizátori viac ako 150 účastníkov a hostí z Českej republiky, Poľska, Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Holandska, Španielska, Francúzska, Veľkej Británie a Rakúska, akademikov z domácich univerzít i profesionálov z marketingovej oblasti.

V hlavnom bloku si budú môcť účastníci vypočuť príspevky odborníkov z praxe na digitálny svet, kde sa inovácie prejavujú najrýchlejšie. O trendoch v digitálnom marketingu, spojených s inováciami, príde porozprávať marketingový konzultant Peter Šebo (PS: Digital). Téme affiliate marketingu a lead generation sa bude venovať marketingový expert Štefan Polgári (Lead Media). Inovačný koktejl digitálneho marketingu ponúkne team leader a senior copywriter Martin Kőrösi (Profesia.sk).

Okrem digitálnych inovácií, zastúpených druhou sekciou, sa budú prednášať i príspevky zamerané na oblasti inovácií v marketingu a komunikácii (Sekcia 1), inovácií v médiách (Sekcia 3), zelených inovácií (Sekcia 4), inovácií v ochrane spotrebiteľa (Sekcia 5) a inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní (Sekcia 6). Práve s prípravou študentov na budúce povolanie súvisí aj téma panelovej diskusie, ktorá bude súčasťou prvého dňa.

 

Pracovný trh vs. prax v oblasti marketingovej komunikácie

V hlavnom pléne bude o prepájaní vzdelávania a praxe diskutovať s predstaviteľmi reklamných agentúr – kretívnym riaditeľom Respectapp Róbertom Slovákom, strategickým riaditeľom Istropolitana Ogilvy Pavlom Minárom, riaditeľom 2create Martinom Poradom, kreatívnym vedúcim This is Locco Jurajom Kováčom, zástupkyňou pracovného portálu Profesia Ivanou Molnárovou a akademickú obec bude zastupovať vedúci Katedry umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave Slavomír Magál. Moderovania sa ujme Ivan Valach, projektový manažér z Maxman Consultants.

O dôvode výberu témy panelovej diskusie hovorí členka organizačného výboru konferencie, Zuzana Danechová: „Kvalita absolventov marketingovej komunikácie je často diskutovanou témou nielen na akademickej pôde, ale rovnako v reklamných agentúrach, ktoré absolventov zamestnávajú. Trendy v kreatívnom, ale i strategickom marketingu sa veľmi rýchlo menia a dostávame sa do stavu, kedy prax poukazuje na nedostatočnú „použiteľnosť“ absolventov. Na druhej strane – nie každá agentúra prispieva rovnako k formovaniu absolventov už počas štúdia.“

Novembrová smolenická konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ponúka každý rok zaujímavý program v podobe udeľovania ocenení spoločenskej zodpovednosti Granátt, uvedenie nových čísel publikácií (Communication Today, EJMAP) a sprievodných aktivít. V minulom roku na Smolenickom zámku zasadala Vedecká rada UCM a prof. Zygmuntovi Baumanovi a prof. Boguslawovi B.. udelila čestný titul doctor honoris causa. Tento rok sa čestného uznania dostane profesorovi Jo Ritzenovi, holandskému ekonómovi a politikovi.

Titulná fotografia: Kristína Pomsárová
Text: Dáša Mužíková

 

Súvisiace články:
Ľudia sú šťastnejší, keď žijú v peknom svete | 12.11.2013
Zygmunt Bauman a Boguslaw Buszewski na Smolenickom zámku | 10.11.2013