Môžem urobiť bakalárske štátnice v predstihu?

V prípade odôvodneného záujmu študentov tretieho roka Bc. stupňa štúdia môžete podať žiadosť o predčasný termín Bc. štátnej skúšky. Termín uzávierky týchto žiadostí určuje vedenie FMK a býva zverejnený na webovej stránke. Žiadosť adresujte dekanke FMK. K žiadosti priložte písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce a pracovnú zmluvu alebo iný dokument, ktorý garantuje nemožnosť účasti študenta v riadnom termíne bakalárskych štátnych skúšok v auguste daného roku. Ak vašu žiadosť schválime, budú pre vás platiť rovnaké termíny ako pre študentov magisterského štúdia.