Megatrendy a Médiá 2018: Live stream a online zápisky

Na Smolenický zámok na jarnú konferenciu Megatrendy a Médiá 2018 prišli odborníci z médií a marketingu. Počas dvoch dní bude hlavnou témou stretnutia Realita & Mediálne bubliny.  Prostredníctvom online zápiskov vám sprostredkujeme dianie na zámku. 

Dopoludňajší program v hlavnej sále zahŕňajúci otvorenie konferencie, udeľovanie ocenení a prednášku priekopníka v digitálnych hrách z USA Dova Jacobsona (GamesThatWork.com) na tému ,,Reality Pops My Bubble“ si môžete pozrieť na našom streame.

9.03 Dekanka FMK UCM Dana Petranová otvára konferenciu. Víta hostí a účastníkov z desiatich krajín sveta (Rumunsko, Turecko, USA, Maďarsko, Česko… ). Dekanka ďalej uvádza ,,to najlepšie z najlepšieho“, hovorí o blížiacich sa oceneniach.

9.13 Cenu Granátové Jablko Mariána Matyáša v kategórii ,,študent“ získava Bc. Mgr. Lucia Škripcová (rozhovor si môžete prečítať na webe Rádia Aetter).

Ďalším oceneným v rovnakej kategórii je Mgr. Matej Martovič,,Ste autormi úspešného príbehu tejto fakulty, a som vďačný, že aj my sme jeho spoluautormi.“. Cenu aj tento rok odovzdával otec M. Matyáša.


FMK UCM v Trnave udeľuje túto cenu aj v kategórii ,,absolvent“, odniesol si ju Boris Holečko (ako si naňho spomínajú jeho bývalí pedagógovia si prečítajte na webe Rádia Aetter).

Boris o FMK:

9.22 Docent Slavomír Magál predstavuje tri vedecké časopisy, ktoré sú v databáze Web of Science. Následne Doktor Martin Solík prezentuje prvý z nich: ,,Communication Today je už dospelým mužom. Ide o veľkého brata našich vedeckých časopisov, ktorý dokáže podať pomocnú ruku svojim mladším súrodencom.“

9.25 Boris Brendza a Andrea Koltaiová hovoria o knihe Muuza 2018, predstavujú novinku – audio Muuza. Túto verziu nájdete na cloude.

9.28 Doktorandka Lucia Škripcová hovorí o časopise EJMAP a jeho šesťročnom fungovaní. ,,Ejmap píše svoj príbeh už 6 rokov. Počas tejto doby sa toho veľa zmenilo, čo však zostalo, je láska členov redakcie k jeho tvoreniu.“

9.30 Docent S. Magál prezentuje prvé vydanie časopisu Acta Ludologica.

9.32 S ďalšou novinkou oboznamuje návštevníkov docent  Norbert Vrabec. Ide o vedecký časopis Media Literacy and Academic Research, v ktorom sa odborníci zaoberajú mediálnou a informačnou gramotnosťou.

9.35 Udelenie ceny Briliantt 2018

Dekanka FMK vyzvala Renátu Miklenčičovú, aby udelila ceny za spoločenskú zodpovednosť v médiách. Dekanka objasňuje, že ide o podporovanie vzdelávacích inštitúcií, ktoré zavádzajú inovácie. Následne pozýva návštevníkov do Červeného salónika, kde sa budú prezentovať projekty. Výhercovia v kategóriách základných, stredných a vysokých škôl:

  • Základná škola Dr. V. Clementisa, Tisovec, s projektom Oáza poznania a spolupráce

  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, s projektom Regionálna gastronómia Slovenska

  • Paneurópska vysoká škola, Bratislava, s projektom InovEduc

9.43 FMK UCM v Trnave vyhlasuje výhercov súťaže na tému ,,Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií“ pre stredné a vysoké školy. Dekanka uvádza, že ide o súťaž v oblasti mediálnej výchovy a gramotnosti, o rozvoj kritického myslenia študentov a poukázanie na ich tvorivé myslenie. Ďalej predstavuje päťčlennú porotu. V kategórii ,,video“ sa umiestnili:

5. Stredná zdravotnícka škola v Nitre

4. Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

3. Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno

2. Stredná zdravotnícka škola v Nitre

1. Gymnázium sv. Moniky, Prešov

 

V kategórii ,,časopis“ sa umiestnili:

5. Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca

4. Gymnázium sv. Moniky, Prešov

3. FMK UCM, Trnava

2. Stredná škola, Pezinok

1. SOŠ hotelových služieb, Zvolen

10.00 Dov Jacobson z USA otvára konferenciu svojím príspevkom ,,Reality Pops My Bubble“. Jacobson je generálnym riaditeľom spoločnosti GamesThatWork a priekopníkom v oblasti digitálnych hier založených na princípe virtuálnej reality a učenia sa.

10.40 Docent Magál uvádza profesora Miloša Mistríka. Ten diskutuje s bývalým prezidentom SR Ivanom Gašparovičom o mediálnej realite a prípadných hrozbách: ,,Novinár potrebuje politika a politik novinára… všetci hľadajú pravdu, ktorá existuje, ale otázka je, či existuje spravodlivosť.“

11.25 Nasleduje prestávka

11.40 Profesorka Nataliya Panasenko uvádza ďalší bod programu, odovzdáva slovo Prof. Zoltánovi Kövecsesovi, DSc (School of English and American Studies, ELTE) z Maďarska. Odborník na lingvistiku a konceptualizáciu emócií pokračuje v téme so svojím príspevkom ,,Metaphor in Media Language and Cognition. A Perspective from Conceptual Metaphor Theory“. 

12.40 Je tu posledný bod dopoludňajšieho programu. Prezentácia Jána Husára ,,Role of Freelance Journalism in Post-factual Fake News World“. V roku 2011 videl potenciál v projekte, ktorý spočíval v podpore žurnalistických fotografov a uverejňovaní ich diel v najznámejších svetových časopisoch. Sám je vojnovým fotografom, jeho prezentácia obsahovala mnoho emotívnych fotografií, napríklad z Krymu alebo Iraku.

13.40 Súčasťou konferencie je panelová diskusia na hlavnú tému vedeckého stretnutia, ,,Realita a mediálne bubliny“. Popoludňajšiu diskusiu v hlavnej sále moderuje docent S. Magál. Účastníkmi sú moderátorka Adela Vinczeová a mediálny odborník Tomáš Trampota. Všetci hostia konferencie majú možnosť zapojiť sa do rozpravy svojimi otázkami.

Následne sa bude rokovať v odbornom kolokviu v štyroch sekciách.

 

text: Lenka Ďurišová

redaktori: Veronika Sásiková, Barbara Čierna

foto: Kristián Pribila, Andrea Blesáková