Mladí ľudia považujú slobodu za dôležitú. Znamená pre nich najmä možnosť vyjadriť svoj názor alebo slobodne sa rozhodovať

Väčšina mladých ľudí si 17. november 1989 spája s Nežnou revolúciou a zmenou politického režimu, ale aj symbolmi, ako sú kľúče, sloboda, či pád komunizmu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 7. októbra do 12. novembra 2019 zrealizovala na vzorke 398 respondentov Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že pre väčšinu respondentov znamená sloboda voľnosť, možnosť vyjadriť svoj názor, slobodne sa rozhodovať, študovať či cestovať. Viac ako 95 % opýtaných uviedlo, že sloboda je pre ich život veľmi dôležitá alebo dôležitá.

Čo je podľa mladých sloboda?

S politickou situáciou v krajine si slobodu spája takmer 53 % opýtaných. Približne 43 % si myslí, že sloboda s politickou situáciou súvisí čiastočne. Len 3,8 % respondentov sa domnieva, že sloboda s politickou situáciou v krajine nesúvisí. Viac ako polovica opýtaných (57,5 %) uviedla, že ešte nezažila na vlastnej koži neslobodu. S istou formou neslobody sa, naopak, stretlo 42,5 % respondentov.

Foto: Alžbeta Labudová

November ́89 si mladí ľudia najčastejšie spájajú s Nežnou revolúciou, vzburou, zmenou alebo bojom za slobodu. S novembrovými udalosťami si spájajú predovšetkým osobnosti Václava Havla (72,4 %) a Milana Kňažka (67,3 %). Výrazne menej si s týmito udalosťami spájajú osobnosti ako Ján Budaj (27,3 %), František Mikloško (23,2 %) alebo Fedor Gál (16,2 %).

Odkiaľ čerpajú info

O udalostiach Novembra ́89 sa respondenti najčastejšie dozvedajú v škole (70,9 %), nasledujú informácie od rodičov a starých rodičov (63 %). Na otázku, či sa o týchto udalostiach dozvedeli aj z televízneho vysielania odpovedalo kladne 48 % opýtaných, 42,3 % uviedlo, že o tých udalostiach čítali v novinách alebo časopisoch a 23,4 % sa o týchto udalostiach dozvedelo prostredníctvom rozhlasového vysielania. Vo viac ako v 50 % prípadoch mladí ľudia uviedli, že o týchto udalostiach čítali na internete alebo na sociálnych sieťach. Pri odpovedi mohli respondenti označiť viacero možností.

Foto: Dominika Neuschlová

„Výsledky prieskumu ukazujú, že mladým ľuďom nie je ľahostajný politický a historický vývoj našej krajiny a že sa o udalosti Novembra ́89 zaujímajú. Dokazuje to aj všeobecný prehľad, hoci vedomosti by v niektorých prípadoch mohli byť hlbšie. Zaujímavým zistením je, že najčastejším zdrojom informácií je pre mladých ľudí škola a rodinné prostredie. Významnú úlohu však zohrávajú aj tradičné, či nové médiá. Aj na týchto výsledkoch môžeme vidieť, akú dôležitú úlohu zohrávajú pri výchove a vzdelávaní,“ uviedla Ľudmila Čábyová, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom elektronického dopytovania na vzorke 398
respondentov vo veku 19 – 29 rokov.