Mini-Erasmus po prvýkrát na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie

TRNAVA, 25.11.2016 – Stredoškolský študenti mali možnosť vyskúšať si vysokoškolský život na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM). Počas 20. novembra až 24. novembra 2016 sa uskutočnil piaty ročník projektu Mini-Erasmus. Do projektu sa zapojili Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied.

Mini-Erasmus je projektom organizácie Future Generation Europe (FGE), ktorý umožňuje mladým a cieľavedomým študentom stredných škôl zažiť niekoľko dní na univerzitnej pôde a vyskúšať si život vysokoškoláka. Projekt v prvotnej fáze kooperoval s desiatimi partnerskými strednými školami, no záujem oň začal enormne rásť.

Svoju premiéru zažila tento rok aj Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, ktorá privítala siedmich študentov. Tí si počas štyroch dní mohli vyskúšať jednotlivé odbory, navštíviť mnoho zaujímavých prednášok, seminárov a svoju premiéru zažili aj vo fakultnom rádiu Aetter a časopise Atteliér. Okrem toho bol pre študentov pripravený aj popoludňajší program plný diskusií a workshopov, ktorý vylepšil ich doterajšie zručnosti. „Na každej fakulte majú stredoškoláci pridelených tútorov – študentov niektorej fakulty, ktorí im radi odpovedia na všetky otázky, sprevádzajú ich a trávia s nimi čas,“ hovorí o dennom programe študentov Mirka Dujičová, tajomníčka FGE.

Za myšlienkou vzniku tohto projektu stojí predseda FGE Matúš Jarolín a jeho stretnutia so študentmi, ktorí až po príchode na vysokú školu zistili, že daný odbor nespĺňa ich očakávania. Prišli na to, že sa mu nechcú venovať a zmenili školu, čo pre nich znamenalo stratu rokov aj peňazí. Matúš taktiež videl problém v nedostatku informácií o jednotlivých odboroch, čo ho viedlo práve k myšlienke spoznávania vysokých škôl prostredníctvom priamej skúsenosti.

V súčasnosti je do projektu zapojených sto stredných škôl po celom Slovensku. Organizátori dúfajú, že sa počet zúčastnených časom ešte zväčší. Vďaka Mini-Erasmu si počas semestra vyskúša vysokoškolský život až šesťsto stredoškolákov v šiestich slovenských mestách. Dôkazom úspechu projektu je aj Národná cena kariérového poradenstva, ktorú v tomto roku organizácia získala za Inovatívny prístup.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku), aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem toho ako jedna z dvoch inštitúcií na Slovensku realizuje aj habilitačné a inauguračné konania v odbore masmediálne štúdiá. Fakulta vznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk