Mimoriadne konzultačné hodiny k Bc. prácam – Mgr. Obertová

Na základe žiadostí študentov, Mgr. Erika Obertová vypisuje mimoriadne konzultačné hodiny pre bakalárov a to každý druhý týždeň v stredu od 7.30 do 9.00 hod., m.č. 101b na Herdu. V prípade účasti ju vopred kontaktujte prostredníctvom  e-mailu.