Mikuláš, Mikuláš, čo pedagógom dáš?

Študenti FMK si v rámci predmetu Globálny marketing pripravili kampaň, ktorou propagujú aplikáciu Staffino a vyzývajú k hodnoteniu našich pedagógov.

Staffino je jednoduchý online nástroj na prijímanie hodnotení pre personál, zamestnancov či obsluhu.  Svoje hodnotenie môžete vykonať na webovej stránke alebo pomocou aplikácie.

Čo je cieľom kampane?

Cieľom kampane je vyzbierať čo najviac hodnotení našich pedagógov, či už pozitívnych ale aj negatívnych. Tých najlepšie hodnotených odmení Mikuláš poriadnou odmenou, pričom ho bude pre každý prípad sprevádzať aj Čert.

Kde môžem hodnotiť?

Hodnotiť môžete na stránke staffino.com/FMK.  Zapoj sa a rozhodni svojim hlasom, koho navštívi Mikuláš a koho Čert!