Megatrendy a médiá 2017: čítajte online

Na Smolenický zámok na jarnú konferenciu Megatrendy a médiá FMK UCM prišli odborníci z médií a marketingu. Počas dvoch dní bude hlavnou témou stretnutia Budúcnosť médií.  Prostredníctvom online zápiskov vám sprostredkujeme dianie na zámku. 

8.30     Na dnešnú konferenciu prijalo pozvanie viac ako 150 diskutujúcich. Okrem hlavného programu, ktorý nás čaká dopoludnia, bude súčasťou konferencie otvorená diskusia na hlavnú tému vedeckého stretnutia a popoludní sa bude rokovať v odbornom kolokviu v tradičných piatich sekciách.

9.00     Konferenciu Megatrendy a médiá otvorí dekanka FMK Dana Petranová.

9.20     Cenu Granátového Jablka Mariána Matyáša za rok 2017 odovzdal otec Mariána Matyáša kolektívu Rádia Aetter v kategórii „študent.” Za ich ocenením stojí celý kolektív a o ich šesťročnom pôsobení si môžete prečítať tu. Za reprezentáciu fakulty v nominácii ,,absolvent” si cenu odniesol Ján Svoboda. Rozhovor s ním si môžete prečítať na webe Rádia Aetter. 

Rozhovor s J. Svobodom:


 

Rozhovor s riaditeľom Rádia Aetter Andrejom Brníkom:

Cenu Granátového jablka udeľuje fakulta každý rok na smolenickej konferencii Megatrendy a médiá úspešným reprezentantom školy za ich aktívnu tvorbu a úspechy alebo za významný mediálny čin. 

kolektív Rádia Aetter

absolvent Ján Svoboda

9.30    Docent Vrabec predstavuje ďalšie úspešné číslo vedeckého časopisu Media Literacy Student Magazine

9.35     O novom vydaní publikácie MUUZA hovorí šéfredaktor Boris Brendza: „Muuza, každému nesieš prenádherný pocit. Vytvorila si z nás viac než len človeka…“ cituje z úvodu svojich slov v publikácii.

 9.37    Lucia Škripcová predstavuje nové číslo periodika EJMAP. Podľa jej slov vychádza už úspešne piaty rok po sebe a tento rok vytvorili novú webovú stránku, kde čitatelia môžu nahliadnuť do článkov aj prostredníctvom internetu.

Doktorandka o novom vydaní:

9.40    O ďalšom čísle Communication Today hovorí Martin Solík: „Ten, kto kráča vlastnými cestami, väčšinou nestretne nikoho oproti. Ale my sme stretli. Stretli sme autorov, databázy, mediálne inštitúcie. A keď do niekoho vložíte dôveru, on vám tú dôveru vráti.“ Na záver poďakoval celému vedeniu FMK UCM.

Martin Solík o novom čísle CT

Martin Solík:

9.45    Dekanka FMK vyzvala Renátu Miklenčičovú, aby udelila ceny za spoločenskú zodpovednosť v médiách s názvom Brilliant. 

Tohtoroční víťazi:

9.50    Súťaž Práva detí očami detí vyhlasuje docent Vrabec. „Dlho som nechápala správanie mojich žiakov. Po napísaní ukážok do vašej súťaže sa ich zmýšľanie zmenilo, ďakujem za príležitosť zmeniť vnútorné pocity detí,“ cituje jednu z učiteliek, ktoré sa zapojili so svojou školou do súťaže.

Jozef Tinka o súťaži:

10.30   Nasleduje krátka prestávka hostí.

11.00   Martin Solík uvádza ďalší bod programu a pripomína sprievodné aktivity konferencie. Zároveň slovo odovzdáva pre prof. Masayuki Uemurovi. Ctený hosť na dnešnom podujatí prišiel z Japonska a pracoval pre firmu Nintendo a v súčasnosti prednáša na Ritsumeikan University.

11.05    Prof. Masayuki Uemura považuje digitálne hry za súčasť médií. Vo svojej prednáške predstavuje tému ,,Japonci a videohry“. V prezentácii chce predstaviť vzťah Japoncov k videohrám.

11.10    Na úvod jeho témy predstavuje históriu počítačov, ktorá vzrástla v roku 1970 práve v Japonsku. Jeho slová patria menám ako Steve Russell, Ralph H. Baer a Nolan Bushnell.

Prof. Uemura

11.20   Profesor hovorí o hre Nintendo, začína od jeho pôvodu. Upozorňuje na krivky predaja v Japonsku a v zahraničí. Podľa profesora sa hry rozšírili po celom svete z dôvodu, že Japonci dokázali odovzdať pocit ,,hrania“ medzi ľudí po celom svete. Práve preto považuje profesor hry za médium, lebo z reálneho pocitu hrania dokážu zdieľať a ovplyvniť masu. Na záver dodal, že „je dôležité, že všetci dokážu zdieľať pocit a radosť z hier po celom svete“. 

11.30    V hlavnej sále sa spustila diskusia s profesorom Uemurom.

Rozhovor s prof. Uemurom o budúcnosti médií:

11.50    Posledný bod dopoludňajšieho programu uzatvára Alexander Fedorov na tému ,,International experts about the trends for media education curricula.“ 

13.30    Po obedňajšej prestávke nasleduje v hlavnej sále otvorená diskusia na tému Budúcnosť médií. Jej účastníkmi sú rovnocenne všetci hostia konferencie a v nasledujúcich minútach budú otvorene reagovať na otázky týkajúce sa hlavnej témy rozpravy.

 

 

Prodekanka Mináriková o téme konferencie:

Dekanka Petranová o konferencii:

 

Text: Karin Kubíková
Redaktori: Miroslav Kapec, Petra Pupalová
Foto: Jakub Kovalík