Medzinárodné parlamentné štipendium IPS v Nemeckom spolkovom sneme

Nemecký spolkový snem, Slobodná univerzita Berlín, Humboldtova univerzita Berlín a Technická univerzita Berlín pozývajú vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov) na Medzinárodné parlamentné štipendioum (IPS) na päť mesiacov do Berlína. Záštitu nad týmto programom má prezident Nemeckého spolkového snemu.

Štipendijný pobyt sa uskutočňuje každý rok vždy od 1. marca do 31. júla. Je určený pre vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov), ktorí sa zaujímajú o politiku, hovoria veľmi dobre po nemecky, pracujú alebo majú záujem pracovať v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách.

Nemecký spolkový snem dáva mladým ľudom šancu, aby počas 15 týždňovej činnosti u člena Spolkového snemu spoznali nemecký parlamentárny systém a politické procesy v rozhodovaní a aby zároveň získali praktické skúsenosti v oblasti práce v parlamente.

Predpoklady:

  • slovenské štátne občianstvo,
  • ukončené vysokoškolské štúdium,
  • veľmi dobré ovládanie nemeckého jazyka,
  • znalosti z nemeckej politiky, spoločnosti a histórie,
  • vek menej ako 30 rokov na začiatku štipendia.

Uzávierka náboru: 30. júna 2017.

Štipendistov vyberie nezávislá výberová komisia.

Program, podmienky ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam sú uvedené na webovej stránke Nemeckého spolkového snemu. Je potrebné, aby si záujemcovia dôkladne preštudovali pokyny na danej webovej stránke, kde je zároveň možné stiahnuť si aj prihlášku.