Oznam pre študentov študijného programu MARK k elektronickému zápisu PVP a VP

Oznamujeme študentom denného a externého Bc. a Mgr. štúdia študijného programu MARK, že elektronický zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) prostredníctvom AIS na AR 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 30. septembra do 4. októbra 2021.  

Upozornenie 1.:

Vo Vašich zápisných listoch budete upravovať len nasledujúce bloky:

 • SC – študijná časť,
 • B – povinne voliteľné predmety,
 • C – výberové predmety.

Do bloku A – povinné predmety, prosíme, nezasahujte a nevykonávajte v ňom zmeny!!!

Upozornenie 2.:

Výber povinne voliteľných a výberových predmetov realizujte výlučne len z ponuky pre váš rok/ročník štúdia!!! 

Upozornenie 3.:

Študentov vyšších rokov štúdia žiadame, aby v prípade, že majú opakované predmety z predchádzajúcich rokov štúdia, požiadali o ich prenesenie príslušnú referentku študijného oddelenia FMK prostredníctvom mailu.

Dôležité!

Prosíme študentov, aby si do AIS zapísali tie povinne voliteľné predmety (PVP) a výberové predmety (VP), ktoré si navolili v záväznom dotazníku, ktorý im bol zaslaný koncom augusta. 

V prípade, že si študent v záväznom dotazníku navolil viac PVP a VP, ako treba, do AIS si zapíše len potrebný počet PVP a VP v danom ročníku štúdia. 

V prípade, že si študent v záväznom dotazníku navolil menej PVP a VP, ako treba, do AIS si zapíše potrebný počet PVP a VP v danom ročníku štúdia. 

V prípade, že študent nevyplnil záväzný dotazník, do AIS si zapíše tie PVP a VP, ktoré začal navštevovať od prvého týždňa semestra akademického roka 2021/2022. 

Študenti 1. Bc. MARK, ktorí si zvolili nemecký jazyk v povinných premetoch, napíšu žiadosť o vykonanie zmeny v AIS na email daniela.bednarikova(at)ucm.sk.

Denné štúdium

Počet PVP a VP, ktoré sú študenti zapíšu do AIS – denné štúdium

Študenti 1. Bc. MARK denného štúdia si do AIS zapíšu 2 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (2 PVP v zimnom semestri, 2 PVP v letnom semestri).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Študenti 2. Bc. MARK denného štúdia si do AIS zapíšu 3 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (2 PVP v zimnom semestri, 2 PVP v letnom semestri), pričom 1 povinne voliteľný predmet (PVP) v každom semestri môže byť nahradený výberovým predmetom (VP).

Pre zhrnutie, študenti 2. Bc. MARK denného štúdia si do AIS zapíšu:

a) buď 3 povinne voliteľné predmety v každom semestri (3 PVP v ZS, 3 PVP v LS),
b) alebo 2 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet v každom semestri (2 PVP v ZS i LS, 1 VP v ZS, LS).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Študenti 3. Bc. MARK denného štúdia si do AIS zapíšu 2 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (1 PVP v zimnom semestri, 1 PVP v letnom semestri), pričom 1 povinne voliteľný predmet (PVP) v každom semestri môže byť nahradený výberovým predmetom (VP).

Pre zhrnutie, študenti 3. Bc. MARK denného štúdia si do AIS zapíšu:

a) buď 2 povinne voliteľné predmety v každom semestri (2 PVP v ZS, 2 PVP v LS),
b) alebo 1 povinne voliteľný predmet a 1 výberový predmet v každom semestri (1 PVP v ZS i LS a 1 VP v ZS i LS).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Študenti 1. Mgr. MARK denného štúdia majú už povinne voliteľné predmety a výberové predmety nahraté v AIS na základe zaslaných podkladov po zápise na štúdium. Študenti tohto roka štúdia v AIS nič nevykonávajú.

Študenti 2. Mgr. MARK denného štúdia si do AIS zapíšu 2 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (2 PVP v zimnom semestri, 2 PVP v letnom semestri), pričom 1 povinne voliteľný predmet (PVP) v každom semestri môže byť nahradený výberovým predmetom (VP).

Pre zhrnutie, študenti 2. Mgr. MARK denného štúdia si do AIS zapíšu:

a) buď 2 povinne voliteľné predmety v každom semestri (2 PVP v ZS, 2 PVP v LS),
b) alebo 1 povinne voliteľný predmet a 1 výberový predmet v každom semestri (1 PVP v ZS i LS a 1 VP v ZS i LS).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Externé štúdium

Počet PVP a VP, ktoré sú študenti zapíšu do AIS – externé štúdium

1. Bc. MARK externé štúdium si do AIS zapisujú 2 PVP v každom semestri, a to:

 • grafický dizajn pre marketingovú prax I., II.,
 • audiovizuálna a multimediálna tvorba pre marketingovú prax I., II. 

2. Bc. MARK externé štúdium si do AIS zapisujú 2 PVP v každom semestri, a to:

 • copywriting I., II.,
 • marketing služieb I., II. 

3. Bc. MARK externé štúdium si do AIS zapisujú 3 PVP v každom semestri, a to:

 • obsahový marketing a sociálne médiá I., II.,
 • systém a organizácia práce v reklamnej agentúre (zimný semester),
 • politická komunikácia a politický marketing (zimný semester),
 • systém a organizácia práce v mediálnej agentúre (letný semester),
 • regionálny marketing (letný semester). 

4. Bc. MARK externé štúdium – predmet im bude pridaný študijným oddelením.

1. Mgr. MARK externé štúdium majú už povinne voliteľné predmety a výberové predmety nahraté v AIS na základe zaslaných podkladov po zápise na štúdium. Študenti tohto roka štúdia v AIS nič nevykonávajú. 

2. Mgr. MARK externé štúdium si do AIS zapisujú 2 PVP v každom semestri, a to:

 • krízová komunikácia I., II.,
 • reklama na sociálnych médiách (zimný semester),
 • produkcia propagačných materiálov (letný semester).

Zdroj titulnej foto: unsplash.com/Christin Hume