Oznam pre študentov študijných programov MARK, TEDI (Bc., Mgr., denné, externé)

Milí študenti,

podľa platných štandardov SAAVŠ všetky študijné programy univerzity musia prejsť procesom vnútornej akreditácie. FMK UCM začala na univerzite ako prvá s týmto procesom a aktuálne sa upravujú študijné programy marketingová komunikácia a teória digitálnych hier, v priebehu akademického roka budú nasledovať ďalšie.

Cieľom je aktualizovať študijný plán, inovovať predmety a zaradiť nové predmety, ktoré si vyžaduje aktuálna prax.

Z tohto dôvodu nie je teraz možné zapísať si predmety do vašich zápisných listov v AIS-e. Zápis aktuálne realizujete len tak, že si vytvárate iba prázdne zápisné listy. Predmety si budete do AIS-u dávať hneď, ako to bude možné.

Budeme vás o tom hneď informovať.