Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2019

V súbore nižšie nájdete zoznam študentov, ktorí absolvujú od 13. mája do 17. mája štátne bakalárske a magisterské skúšky. Študenti sú napísaní podľa poradia.

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00. Je potrebné prísť vopred, aby študenti odovzdali nasledovné dokumenty, ktoré musia priniesť:

  • výsledok kontroly originality vytlačený z AIS, inak nebudú pripustení k štátnej skúške. Prosíme, o prinesenie celej kontroly originality v plnom znení, nie iba prvú stranu.
  • prezentácia k obhajobe (nahráva sa do počítača v komisii pred začatím konania štátnej skúšky).

Rozdelenie študentov na štátne skúšky [150.3 KB, application/pdf]

Prajeme všetkým veľa šťastia!