Marketing Identity 2013 - slider

Ľudia sú šťastnejší, keď žijú v peknom svete

Viac ako 200 účastníkov, študentov a hostí z 8 krajín sa stretlo na Smolenickom zámku počas konferencie Marketing Identity 2013, ktorú usporiadala naša fakulta 4. – 5. novembra 2013. Témou tohtoročnej marketingovej smolenickej konferencie bol Dizajn, ktorý predáva. 

Akademici, ale aj marketingoví odborníci a hostia sa zišli v pre konferencie nezvyčajnom prostredí, aby diskutovali o témach súvisiacich s dizajnom a identitou.

Krst časopisu EJMAP

Krst časopisu EJMAP

Svojím príhovorom konferenciu otvorila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Dana Petranová. Súčasťou úvodného programu bolo i krstenie nového časopisu EJMAP,  ktorý sa venuje umeniu a fotografii ako mediálnym obsahom. Spolu s dekankou FMK UCM pokrstil EJMAP zrnom ako symbolom úrody a života rektor univerzity Jozef Matúš, ktorý novému časopisu zaželal, aby splnil svoje účel – informoval a vzdelával.  S už etablovaným Communication Today, ktorého nové číslo predstavil jeho šéfredaktor Martin Solík, má tak FMK UCM dva časopisy s ambíciou stať sa karentovanými.

Dôležitým bodom úvodného programu bolo vyhlásenie výsledkov súťaže spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií Granátt. Do súťaže, nad ktorou záštitu prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, sa prihlásilo 38 škôl. Odovzdávania cien sa zúčastnili predstavitelia a žiaci víťazných základných škôl z Muránskej Dlhej Lúky, Michaloviec a Pezinka, a tiež štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba.

Pre mnohých účastníkov boli najvýraznejším prvkom konferencie vystúpenie a prítomnosť svetoznámeho sociológa Zygmunta Baumana, ktorý predniesol svoj príspevok hneď po prezentácii rektora UCM Jozefa Matúša o význame identity v marketingu. Zygmunt Bauman pricestoval na Slovensko na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UCM, ktorá mu v priestoroch Smolenického zámku udelila titul doctor honoris causa. Bauman napriek svojmu veku prednáša pred niekoľkotisícovým publikom, a aj na Smolenickom zámku si vyslúžil potlesk a obdiv prítomných.

Blok, ktorý sa venoval hlavnej téme konferencie, odštartovali doktorandi FMK Pavol Kyselica a Jakub Ptačin, známi i z projektov Unicamp, Poctivo či Backspace, s prezentáciou Čo oko nevidí – o základných princípoch dizajnu. Na nich nadväzovali Peter Hajdin z agentúry Komplot a Tomáš Guniš zo Slovak Green Building Council, ktorý hovoril o Green Washingu a „zelenom“ dizajne. Práve Peter Hajdin podnietil diskusiu o prepojení teórie s praxou, o ktorú sa organizátori tohtoročnej konferencie snažili. Vo svojej prezentácii ukázal postupné smerovanie od jednoduchého, pekného dizajnu, ktorý však pri predaji nefungoval, k farebnejším variantom, ktoré v regáloch zaujmú viac.

Využívať kreatívny potenciál je schopnosť klienta, nie agentúry

Panelová diskusia Tému konferencie sa snažila obsiahnuť aj panelová diskusia, ktorú moderoval Artur Bobovnický z FMK UCM. Jeho hosťami boli ľudia, ktorí sa dizajnu venujú každý deň: Adam Znášik, riaditeľ agentúry Komplot Advertising a absolvent FMK UCM, Milan Jursa, kreatívny riaditeľ Codes Creative,  Ondrej Zachar, riaditeľ agentúry JaOnMi CreatureS a Martina Králová, marketingová riaditeľka spoločnosti Sygic.

Základnou otázkou bolo ponímanie dizajnu a jeho význam. Milan Jursa: „Pre mňa je dizajn v prvom rade niečo ako univerzálny komunikačný jazyk. Pomocou grafických prvkov sa pokúšame odovzdávať posolstvo alebo emóciu našim klientom.“ Adam Znášik: „Dizajnéri tvoria svet okolo nás, definovaný tým, ako vyzerajú veci. A ľudia sú šťastnejší, keď žijú v peknom svete. – To je veľká zodpovednosť, ktorú dizajnéri majú.“ 

Panelisti sa zhodli, že najlepšie ukážky dizajnu vychádzajú z účelu a funkcie. „Základná vec je mať dobrý produkt. To je must. Rovnako dôležité je mať dobrý marketingový mix okolo produktu, ktorý zahŕňa, samozrejme, aj dizajn, hovorí Martina Králová a dodáva: „budget veľakrát určuje to, do akej miery kreativity môžete ísť.“  Adam Znášik tvrdí, že kľúčový v otázke kreativity je klient: „Keď klient rozumie tomu, čo robí, pre koho to robí a kam chce ísť, pre agentúru je to oveľa jednoduchšie. Môže jednoduchšie vysvetliť, o čom je jeho produkt. Využívať kreatívny potenciál – to je schopnosť klienta, nie agentúry.“

Uhol pohľadu

Organizátori aj tento rok ponechali rokovacie sekcie, aby príspevky na jednej strane mali spoločnú tému, ale zároveň obsiahli aj viaceré jej aspekty. Rozdelenie príspevkov do 4 sekcií odzrkadľovalo rôzne formy identity – od dizajnu, cez generačné rozdiely, spoločenskú zodpovednosť až k digitálnemu marketingu. Program bol zároveň dostupný prostredníctvom služby sli.do, ktorá umožňovala prítomným v hlavnej sále sledovať online tweetovanie, a tiež klásť otázky panelistom. Počas dvoch dní sa do diskusie ov jednotlivých sekciách zapojilo viac ako 50 prezentujúcich.

Druhý deň konferencie mali možnosť vypočuť si odborné príspevky i študenti našej fakulty, ktorí sa prihlásili prostredníctvom elektronického formulára. „Pre študentov bol dizajn veľmi zaujimavou a im blízkou problematikou, no žiaľ úroveň prezentácií, aspoň v sekcii Design Identity, bola pre nich trocha sklamaním,“ povedal jeden z garantov sekcie Martin Klementis.

Charakter sekcie č. 2 Generation Identity, vedenej Dušanom Pavlů a Ľudmilou Čábyovou z FMK UCM, vystihla vo svojom vyjadrení Marta Regnerová z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe: „Generace vyrůstají nejen negací přežitého té předchozí generace, ale že si vytváří svou tvář do té míry, co jim dovolí technické, ekonomické i společenské podmínky, do nichž se narodí, ve kterých žijí, studují i pracují (nebo také nepracují)Je to jejich identita, kterou je nutné respektovat, ale i usměrňovat.“ 

Anna Zaušková, garantka 4. sekcie : „V CSR Identity odznelo mnoho príspevkov, avšak vlastných vedecko-výskumných výsledkov bolo ako šafránu. Škoda, že sa práve v našej sekcii neprezentovali aj podnikateľské subjekty, ktoré sú spoločensky zodpovedné.“

Sprievodným programom konferencie bola výstava Malgorzaty Lusczczak s názvom Svetlá.

Z vyjadrení účastníkov konferencie:

Hana Stojanová, Mendelova univerzita v Brne: „Byla jsem na konferenci poprvé a velmi ráda bych poděkovala za možnost se jí zúčastnit. Vynikající odborná programová náplň, velmi zajímavé příspěvky kolegů v sekci a zejména prostor pro navazování kontaktů – zcela bez výhrad. O excelentní volbě prostředí ani nehovořím – nádherné místo.“

Peter Krajčovič, FMK UCM: „Konferencia vytvorila jedinečný priestor, v rámci ktorého umožnila diskutovať na tému „dizajn“ z teoretického i praktického hľadiska. Nazeranie na problematiku sa tak výrazne rozšírilo a nadobudlo, takpovediac, tretí rozmer. Okrem množstva zaujímavých prezentácií, sme mali taktiež možnosť osobne sa stretnúť s jedným z najuznávanejších profesorov sociológie na svete, Zygmundom Baumanom.“

Zo zákulisia

Organizáciu konferencie má „pod palcom“ Katedra marketingovej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM. O nový názov Marketing Identity sa postaral Matúš Hliboký, študent 2. ročníka magisterského štúdia, jeden zo zakladateľov súťaže DOSKA. „Organizátori chceli dlhodobý, jednoduchý a variovateľný názov. Marketing Identity sa snaží poňať samotný marketing ako niečo osobné,“ vysvetľuje význam spojenia Matúš Hliboký a dodáva, „slovíčkom Identity sa z marketingu stalo niečo, za čím nasleduje príbeh.“

Marketing Identity 2013Pri rebrandingu konferencie bolo nutné postaviť základy na kvalitnom dizajne, ktorý bol témou tohtoročnej konferencie. Úlohu vytvoriť jej vizuál dostal v rámci organizačného tímu Martin Klementis, ktorý pôsobí i v agentúre Zaraguza Digital: „Pri tvorbe vizuálnej identity konferencie som vychádzal z dvoch nosných prvkov, ktoré sú v názve prítomné, a to marketing a identita. Marketing je pre mňa niečo, čo musí byť nápadné a predávať, a identita zase niečo vizuálne pútavé, tvarovateľné pre rôzne mediá, musí vyvolávať emóciu, byť zapamätateľné a najmä „upgradovateľné“ pre dalšie ročníky konferencie“

Organizačný tím sa už zamýšľa nad témou budúcoročnej konferencie a opäť sľubuje atraktívne prostredie Smolenického zámku obohatené o kvalitný program a príspevky. Práve ich prezentácia podľa viacerých vyjadrení nebola na dostatočnej úrovni. „Budúci rok sa budeme ešte viac snažiť, aby okrem pestrého programu boli prezentácie aj vizuálne a obsahovo zaujímavé“, prezradila Ľudmila Čábyová, prodekanka FMK UCM. 

Živý prenos z hlavnej sály zabezpečovalo Rádio Aetter. Od otvorenia až po odovzdávanie titulov doctor honoris causa sledovalo online stream vyše 400 používateľov. Aj v tomto smere pripravujú organizátori na budúci rok niečo nové – okrem hlavného programu sa bude streamovať aj vybraná sekcia z oboch dní konferencie.

Autor: -dmu-
Titulná fotografia: Alexandra Galambová
Fotografie v článku: Ivan Kopčáni, Alexandra Galambová
Všetky fotografie z podujatia sú dostupné vo fotogalérii.

 

Súvisiace články:
Aetter: Dobrý dizajn je aj o emóciách | 6.11.2013