Najdôležitejším kritériom pri výbere VŠ je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity

Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania.

Maturanti si najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý v období od 23. januára do 19. marca 2020 zrealizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Potvrdenie od lekára či overené maturitné vysvedčenia viac netreba

V súvislosti s aktuálnou situáciou viaceré vysoké školy posunuli termín na podávanie prihlášok. Od uchádzačov nežiadajú posielanie prihlášok poštou (stačí vyplniť a poslať prihlášku elektronicky). Fakulty taktiež nežiadajú zasielanie potvrdení od lekára, či overených kópií maturitného vysvedčenia alebo koncoročných vysvedčení, či iných dokumentov zo stredných škôl. Všetky tieto dokumenty je možné poslať dodatočne, keď sa súčasná situácia stabilizuje.

FMK posúva termín na podávanie prihlášok

Termín na podávanie prihlášok predĺžila aj Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, a to do 24. apríla 2020. Uchádzačom stačí poslať prihlášku elektronicky. Všetky ostatné dokumenty pošlú dodatočne.

Viac informácií sa nachádza v priloženej tlačovej správe a v tlačovom materiáli: