Študenti FMK UCM

Koordinátori štúdia

Každý ročník má svojho vlastného koordinátora, na ktorého sa môžu študenti kedykoľvek obrátiť. Hlavnou úlohou koordinátorov je zabezpečovať komunikáciu medzi študentmi a súčasťami fakulty a univerzity a tiež sprostredkovať informácie o možnostiach štúdia. Upozorňujú napríklad na termíny najbližších štátnic, zmeny v rozvrhoch, ale aj na zaujímavé podujatia, ktoré by si študenti nemali nechať ujsť.

Koordinátori štúdia v akademickom roku 2018/2019:

Bakalárske štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: PhDr. Jana Radošinská, PhD.
2. ročník: Mgr. Martin Graca, PhD.
3. ročník: Mgr. Bc. Lucia Škripcová, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová
2. ročník: Mgr. Igor Piatrov
3. ročník: Mgr. Lenka Labudová

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník: Mgr. Juliána Odziomková
2. ročník: Mgr. Monika Hossová, PhD.
3. ročník: Mgr. Lenka Chrenková, PhD.

Media relations
1. ročník  Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
2. ročník: Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
3. ročník: Mgr. Dáša Mendelová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Alexandra Alföldiová
2. ročník: Mgr. Zuzana Bučková, PhD.
3. ročník Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: PhDr. Jana Radošinská, PhD.
2. ročník: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
3. ročník: Mgr. Juliána Mináriková, PhD.
4. ročník: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
2. ročník: PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
3. ročník: PhDr. Adam Madleňák, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Zuzana Bučková
2. ročník: PhDr. Viera Kačinová, PhD.
3. ročník: Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Magisterské štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. roč. KOMU PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
2. roč. KOMU Mgr. Marek Šimončič, PhD.

Marketingová komunikácia
1. roč. MARK PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
2. roč. MARK Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník: Mgr. Monika Hossová, PhD.
2. ročník: PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Jana Hubinová, PhD.
2. ročník: Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
2. ročník: JUDr. PhDr. Martin Solík

Marketingová komunikácia
1. ročník: Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.
2. ročník: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
2. ročník: Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

 
Späť hore ↑