Študenti FMK UCM

Koordinátori štúdia

Každý ročník má svojho vlastného koordinátora, na ktorého sa môžu študenti kedykoľvek obrátiť. Hlavnou úlohou koordinátorov je zabezpečovať študentskú a učiteľskú mobilitu a sprostredkovať informácie o možnostiach štúdia. Upozorňujú napríklad na termíny najbližších štátnic, zmeny v rozvrhoch, ale aj na zaujímavé podujatia, ktoré by si študenti nemali nechať ujsť.

Koordinátori štúdia v akademickom roku 2017/2018:

Bakalárske štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník KOMU PhDr. Jana Radošinská, PhD.
2. ročník KOMU Mgr. Martin Graca
3. ročník KOMU Mgr. Lucia Škripcová

Marketingová komunikácia
1. ročník MARK doc. PhDr. Ľudmila Čábyová
2. ročník MARK Mgr. Igor Piatrov
3. ročník MARK PhDr. Petra Grešková, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník AMES Mgr. Juliána Odziomková
2. ročník AMES Mgr. Monika Hossová, PhD.
3. ročník AMES Mgr. Lenka Rusňáková

Media relations
1. ročník VZME  Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
2. ročník VZME Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
3. ročník VZME Mgr. Dáša Mendelová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník TEDI Mgr. Ján Proner
2. ročník TEDI Mgr. Zuzana Bučková
3. ročník TEDI Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník KOMU PhDr. Jana Radošinská, PhD.
2. ročník KOMU Mgr. Magdaléna Švecová
3. ročník KOMU Mgr. Juliána Mináriková, PhD.
4. ročník KOMU Mgr. Magdaléna Švecová

Marketingová komunikácia
1. ročník MARK PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
2. ročník MARK PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
3. ročník MARK PhDr. Adam Madleňák, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník TEDI  Mgr. Zuzana Bučková
2. ročník TEDI PhDr. Viera Kačinová, PhD.
3. ročník TEDI Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Magisterské štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. roč. KOMU Mgr. Vladimíra Hladíková
2. roč. KOMU Mgr. Marek Šimončič, PhD.

Marketingová komunikácia
1. roč. MARK PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
2. roč. MARK Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník AMES Mgr. Monika Hossová, PhD.
2. ročník AMES PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník TEDI Mgr. Jana Hubinová
2. ročník TEDI Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník KOMU Mgr. Vladimíra Hladíková
2. ročník KOMU JUDr. PhDr. Martin Solík

Marketingová komunikácia
1. ročník MARK Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.
2. ročník MARK Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
2. ročník AMES Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

 
Späť hore ↑