Študenti FMK UCM

Koordinátori štúdia

Každý ročník má svojho vlastného koordinátora, na ktorého sa môžu študenti kedykoľvek obrátiť. Hlavnou úlohou koordinátorov je zabezpečovať komunikáciu medzi študentmi a súčasťami fakulty a univerzity a tiež sprostredkovať informácie o možnostiach štúdia. Upozorňujú napríklad na termíny najbližších štátnic, zmeny v rozvrhoch, ale aj na zaujímavé podujatia, ktoré by si študenti nemali nechať ujsť.

Koordinátori štúdia v akademickom roku 2019/2020:

Bakalárske štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: Mgr. Marek Šimončič, PhD.
2. ročník: Mgr. Jana Radošinská, PhD.
3. ročník: Mgr. Martin Graca, PhD. 

Marketingová komunikácia
1. ročník: Mgr. Lenka Ďurišová
2. ročník: Mgr. Igor Piatrov
3. ročník: Mgr. Lenka Labudová

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník: Mgr. Marija Hekelj, PhD. 
2. ročník: Mgr. Juliána Odziomková
3. ročník: Mgr. Monika Hossová, PhD.

Media relations
1. ročník  Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
2. ročník: Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
3. ročník: Mgr. Dáša Mendelová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Zdenko Mago, PhD.
2. ročník: Mgr. Alexandra Alföldiová 
3. ročník: Mgr. Zuzana Bučková, PhD.  

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: PhDr. Jana Radošinská, PhD.
2. ročník: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
3. ročník: Mgr. Peter Lančarič, PhD.
4. ročník: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
2. ročník: PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
3. ročník: PhDr. Adam Madleňák, PhD.

Magisterské štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: Mgr. Lucia Škripcová, PhD.
2. ročník: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
2. ročník: PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník:  PhDr. Viera Kačinová, PhD.
2. ročník: PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Zdenko Mago, PhD.
2. ročník: Mgr. Jana Hubinová, PhD.

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
2. ročník: JUDr. PhDr. Martin Solík
3. ročník: Mgr. Dáša Mendelová, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.
2. ročník: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
3. ročník: Mgr. Dáša Mendelová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Alexandra Alföldiová

 
Späť hore ↑