Študenti FMK UCM

Koordinátori štúdia

Každý ročník má svojho vlastného koordinátora, na ktorého sa môžu študenti kedykoľvek obrátiť. Hlavnou úlohou koordinátorov je zabezpečovať komunikáciu medzi študentmi a súčasťami fakulty a univerzity a tiež sprostredkovať informácie o možnostiach štúdia. Upozorňujú napríklad na termíny najbližších štátnic, zmeny v rozvrhoch, ale aj na zaujímavé podujatia, ktoré by si študenti nemali nechať ujsť.

Koordinátori štúdia v akademickom roku 2020/2021:

Bakalárske štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: Mgr. Simona Mičová, PhD.
2. ročník: Mgr. Marek Šimončič, PhD.
3. ročník: Mgr. Lucia Magalová

Marketingová komunikácia
1. ročník: Mgr. Matej Martovič, PhD.
2. ročník: Mgr. Jana Paveleková
3. ročník: Mgr. Igor Piatrov

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník: Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.
2. ročník: Mgr. Marija Hekelj, PhD. 
3. ročník: Mgr. Marija Hekelj, PhD. 

Media relations
1. ročník: Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.
2. ročník: Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.
3. ročník: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.  

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Ján Proner, PhD.
2. ročník: Mgr. Zdenko Mago, PhD.
3. ročník: Mgr. Alexandra Alföldiová
 

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: Mgr. Simona Mičová, PhD.
2. ročník: Mgr. Lucia Magalová
3. ročník: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. 
4. ročník: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: Mgr. Matej Martovič, PhD.
2. ročník: doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. 
3. ročník: PhDr. Katarína Ďurková, PhD. 
4. ročník: PhDr. Adam Madleňák, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Ján Proner, PhD.
2. ročník: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. 
3. ročník: Mgr. Peter Lančarič, PhD.
4. ročník: Mgr. Anna Kačincová Predmerská, PhD.

Magisterské štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: Mgr. Martin Graca, PhD.
2. ročník: Mgr. Lucia Škripcová, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: Mgr. Lenka Labudová
2. ročník: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník: Mgr. Diana Bulganová
2. ročník: Mgr. Diana Bulganová

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Miroslav Macák
2. ročník: Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externé štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. 
2. ročník: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD. 
3. ročník: JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.

Marketingová komunikácia
1. ročník: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD. 
2. ročník: Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. 
3. ročník: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník: Mgr. Miroslav Macák
2. ročník: Mgr. Alexandra Alföldiová

 
Späť hore ↑