Koordinačné stretnutie pre odchádzajúcich študentov na Erasmus+ AR 2018/2019

Koordinačné stretnutie pre študentov, ktorí absolvujú študijný program Erasmus+ v AR 2018/2019, sa uskutoční v stredu 14. marca 2018 o 13.30 hod. v Jame, JD11. Osobná účasť je povinná.